สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 33
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 236
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 611,727
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 รายชื่อโรงพยาบาลสัตว์


 

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2218-9750-1


โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8756-9


โรงพยาบาลสัตว์ เกศรี
25/26 ม.เกศรี 2 ถ.สุขาภิบาล 3 เขตบางกะปิ กรุงเทพ 0-2373-4712,0-2377-9355
น.สพ.สุพจน์ ไพบูลย์รัตนวงศ์

 

โรงพยาบาลสัตว์ เจริญสุข
167 ซ.เจริญสุข (เอกมัย 5) สุขุมวิท 63 แขวงคลองเตย เขตคลองตัน กรุงเทพฯ
0-2391-9707 โทรสาร 0-2711-5276
น.สพ.เศรษฐพร เกษมสุวรรณ


โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา
1325 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
0-2530-7636-8 โทรสาร. 0-2530-7633 น.สพ.ถิรายุทธ์ โฆสิตะมงคล


โรงพยาบาลสัตว์ เอ็น.พี.
 213-215 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ใหม่ ถ.ลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพ
0-2377-5095 น.สพ.พัฒนา รัตนชินกร โทร.02-377-3764


โรงพยาบาลสัตว์ กม.8
39/171 ถ.รามอินทรา กม.8 จรเข้บัว บางกะปิ กรุงเทพฯ 10230
02-510-5439 สพ.ญ.สุภัทรา ศีตมโนชญ์


โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
37/7 หมู่ 3 ถนน บรมราชชนนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-887-8321-3 โทรสาร 02-448-6369

 

คลีนิกสัตวแพทย์ จัสโก้ โทร.02-641-2393
129 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

รพ.สัตว์ทองหล่อ
205/5-8 ซอยทองหล่อ (ระหว่างซอย 9 กับ11) ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-712 6301

 

โรงพยาบาลสัตว์ ไดร์ฟอิน
2646-2648 ซ.ลาดพร้าว 128/2 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
0-2378-0318,fax.02-377-0311 สพ.ญ.นุศรา ไพฑูรย์วงศ์วีระ

 

โรงพยาบาลสัตว์ ฮันนี่
2651-53 ถ.ลาดพร้าว ซอย 93-95 แขวงวังทองหลาง กรุงเทพ
0-2932-3375 สพ.ญ.นฤมล พงศ์ปฎิสนธิ


สัตวแพทย์โอรุ่งเรือง 02-542-0456-7
2593 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพ
น.สพ.ชัยดำรง โอรุ่งเรือง

 

โรงพยาบาลสัตว์ บึงทองหลาง
729 ม.145-47 ถ.ลาดพร้าว ซ.101 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
0-1806-3280 ,0-2370-2738 สพ.ญ.พูลทรัพย์ รุ่งนิศากร

 

คลีนิก เทียนชัยสัตวแพทย์
9/339 ซ.ศูนย์การค้ารามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตลาดพร้าว
02-522-1450 / 086-380-1099 น.สพ.เทียนชัย ศรีกิติกุลชัย

 

โรงพยาบาลสัตว์ บางกะปิ
249 การเคหะ ซอย 3 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
0-2374-6349 สพ.ญ.ศุภมิต ธารเอี่ยม

 

โรงพยาบาลสัตว์ แฮปปี้แลนด์
37 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ
02-378-0992,0-2375-5770 สพ.ญ.สุปราณี ศรีวราภร

 

โรงพยาบาลสัตว์ เมตตา
13 ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม) เขตบางกะปิ กรุงเทพ
0-2539-1444,0-2538-6176 สพ.ญ.จันทิมา โลหชิต

 

VET CORNER
190 ถ.แฮปปี้แลนด์สาย 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
0-2734-3887 น.สพ.ภาสกร รัตตโอภาส

 

ลาดพร้าว 101 รักษาสัตว์
1210 ถ.ลาดพร้าว ซอย 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ
0-2370-2146,0-2370-2401 น.สพ.รักชาติ คงบุญ

 

คลีนิก ลาดพร้าว 130 รักษาสัตว์
64 ซ.ลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
0-2378-0042 081-837-8986

 

บ้านรักษ์สัตว์ 101
3312/6 ถ.ลาดพร้าว เขตบางกะปิ
02-376-0067 สพ.ญ.กฤษณี บัวเทศ

 

โรงพยาบาลสัตว์ หมอสุเมธ
475 ถ.นวมินทร์ (ซ.37 ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
02-733-3406/01-297-3693 น.สพ.สุเมธ คงชาตรี

 

โรงพยาบาลสัตว์ บ้านสัตว์เลี้ยง (นวมินทร์)
25/10 ปากซอย ม.ซื่นกมลนิเวศน์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
0-2948-8363

 

สัตวแพทย์ ชลิต
20/2 ม.13 ซ.วัดคู้บอน ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
0-2943-4318 น.สพ.ชลิต โตสุขเจริญ

 

สถานพยาบาลสัตว์ อินทรารักษ์
50/75 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
0-2374-2034,0-1439-0060 น.สพ.จักรพล ศรีคราม

 

สหกรณ์รักษาสัตว์
4/77 ม.สหกรณ์ ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
0-2731-8966 น.สพ.ปรมะ ตันวีระ

 

นวลจันทร์สัตวแพทย์
40/371 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
0-2519-5074,0-2946-2151 สพ.ญ.ลำแพน วิบูลย์วิภา

 

ภูวดลสัตวแพทย์
51/15 หมู่บ้านเสนา 88 ซ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
0-2946-3197 06-6773257 น.สพ.ภูวดล พรหมขาวทอง

 

โรงพยาบาลสัตว์ นวมินทร์
54/21-22 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
02-944-1366-7 0-1821-1809 สพ.ญ.จีรนันท์ ชาติยานนท์

 

โรงพยาบาลสัตว์ ปัฐวิกรณ์
27/49 เยื้องทางเข้าหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ถ.สุขาภิบาล 1 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม.
01-637-9212,02-519-2546 น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม

 

โรงพยาบาลสัตว์ มัยลาภ 0-9134-1300 หมอวิทย์
15/15 ซ.มัยลาภ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน0-2860-1158 กด4

คลีนิก รักษาสัตว์เพ็ทส์ไอแคร์
11/35 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม
09-789-3244 0-2509-1387 สพ.ญ.ปลินธร แสงจันทร์

 

โรงพยาบาลสัตว์ นวลจันทร์
ซ.รามอินทรา 40 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
06-329-8725 0-2509-7041

 

คลีนิกสัตวแพทย์ เพทส์คลับ
47/17 ซ.รพ.นวมินทร์ ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
0-2906-3849 สพ.ญ.นรรษพร แก้วมาก

 

สัตวแพทย์ หทัยราษฎร์
6/53 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
0-2906-4321 น.สพ.เวธน์ โชติจิรนันท์

 

ซื่อตรงสัตวแพทย์
58/20 หมู่บ้านซื่อตรง ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
0-2988-1228,01-928-2602 คุณกันยวีร์ สุวินทวงศ์

 

คลีนิก รักษาสัตว์นิมิตรใหม่ 02-914-6759
57/1-3 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
02-914-7788

 

คลินิกสวนนนท์รักษาสัตว์
199/187 หมู่บ้านสวนนนท์วิลล์ ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-5257165

วัฒนาสัตวแพทย์
41/387 ม.12 ถ.นวลจันทร์ (ติดวัดนวลจันทร์) คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม 10230
โทร.02-791-3804-5 เปืดบริการ 9.00-21.00น. (หยุดวันอาทิตย์)
www.wattanavet.com


ศูนย์พยาบาลสัตว์ เพ็ท แคร์
66/10-11 รามอินทรา กม 6.5 (ติดถนนใหญ่ ระหว่าง ซ 65-67) คันนายาว กทม 10230
02-9457832-3 fax 02-9457832 น.สพ.สง่า บุญโสดา

โรงพยาบาลรักษาสัตว์น้องธีร์น่ารัก
2413/874 ซ.ทินกร เขต ดินแดง
เเขวง ดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร 085-8163509

 

สหพัฒน์สัตวแพทย์
528/31 ม.11 ซอย ไร่หนึ่งหนองขาม
ต.หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทร 083-1103678 สพ.ญ.ณัฏฐนิชา พิมสาร

 

โรงพยาบาลสัตว์ โชคชัยสี่
116/25-26 ซ.โชคชัยสี่ ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ
02-933-3919 น.สพ.บุญเลิศ ปรีชาตั้งกิจ

 

โรงพยาบาลสัตว์ เจริญนคร
514-518 ซ.เจริญนคร 16 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
02-438-6352

 

คณะบุคคลสุขุมวิท 39
8 ซ.ประชัญคดี 3 ถ.สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
0-2714-7574 0-2714-7544 คุณอาร์ม คุณศิรินรัตน์ ศิลปานันทกุล

 

คณะบุคคลทองหล่อ 20
946/10 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ20) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
02-714-7544 แฟกซ์ 02-714-7988 คุณศิรินรัตน์ ศิลปานันทกุล

 

กุลพงศ์สัตวแพทย์ โทร.02-274-4642
198 ถ.ประชาอุทิศ สามเสนนอกฝั่งเหนือ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
0-2539-1211 น.สพ.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ

 

คลีนิกสัตวแพทย์ 4 โทร.02-591-3995
ถ.เทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ ประชานิเวศน์ 1 เขตบางเขน กรุงเทพฯ
0-2591-3995 สพ.ญ.อารยา ผลสุวรรณ

 

โรงพยาบาลสัตว์ เล็ก ลาดพร้าวสัตวแพทย์
679/4 ซอยลาดพร้าว 7 (ข้างโรงเรียนปานะพันธ์) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
01-929-5343, 02-511-5045 สพ.ญ.จักราภรณ์ สุวัธนะเชาว์

 

โรงพยาบาลสัตว์ สหัสวรรษ
827/1 ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ 02-965-1442-3

 

โรงพยาบาลสัตว์ ติวานนท์
142/27-28 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง
02-951-2299,02-951-3223

 

โรงพยาบาลสัตว์ มหานคร โทร.02-465-6653
2/16-17 ถ.เพชรเกษม เชิงสะพานนวจำเนียร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
0-2466-4663,Fax.02-891-8377 น.สพ.วรพงษ์ เตชะอาภรณ์กุล

 

โรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพ-นนท์
62/19-21 ถ.กรุงเทพ-นนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
02-965-1442-3, 02-9650243,02-965-1114-5

 

โรงพยาบาลสัตว์ แจ้งวัฒนะ
77/20 ถ.แจ้งวัมนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
02-980-8727-8

 

โรงพยาบาลสัตว์ บางกรวย
64/87-89 ม.6 (ใกล้ซอยทวีโรจน์) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย
02-883-6259,02-883-6935

 

โรงพยาบาลสัตว์ สามัคคี
71/189-191 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง
02-980-1118-9

 

โรงพยาบาลสัตว์ นครนนท์
51/31-32 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง
02-526-9306

โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
034-351-901-2 โทรสาร 034-352-041,034-351-น.สพ.วรพงษ์ วงษ์สำราญยอร์ค, ยอร์คเชีย, ยอร์คเชียร์, เทอร์เรีย, ขายยอร์ค, ขายยอร์คเชีย, ขายยอร์คเชียร์, ขายยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย, ขายยอร์คกี้, ขายสุนัขพันธุ์เล็ก, ลูกยอร์ค, ลูกยอร์คเชีย, ลูกยอร์คเชียร์, ยอร์คเชียร์, ยอร์คเชีย, ทีคัพ, yorkshire, yorkshire terrier, yorkie, puppy, york, ขายลูกยอร์ค, ขายลูกยอร์คเชีย, ขายลูกยอร์คเชียร์, ขายยอร์คเชียร์, ขายยอร์คเชีย
Engine by MAKEWEBEASY