โรคเลปโตสไปโรซีส

Last updated: Jan 2, 2012  |  2061 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรคเลปโตสไปโรซีส              เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์ชนิดต่างๆ และระหว่างสัตว์ไปสู่คนด้วย(zoonoses) โดยสัตว์ป่วยจะขับเชื้อออกมาทางปัสสาวะ โรคนี้รู้จักกันดีในชื่อโรคฉี่หนู( เยี่ยวหนู)

สาเหตุ 
              เชื้อสไปโรขีด ที่ชื่อว่า Leptospira spp.

การติดต่อ 
              โดยการสัมผัสกับปัสสาวะที่ติดเชื้อโดยตรง หรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนกับปัสสาวะที่ติดเชื้อ ทางบาดแผล หรือเยื่อเมือกต่างๆ การกินเนื้อติดเชื้อ ทางระบบสืบพันธุ์ หรือผ่านรกได้

อาการ
              พบได้ตั้งแต่ไม่ปรากฏอาการ จนถึงอาการรุนแรงได้ ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบมีเลือดออก ดีซ่านและไตอักเสบ บางทีอาจพบว่าตายโดยไม่แสดงอาการ เพราะว่าเกิดตับและไตวาย

การวินิจฉัย
          ไม่มีอาการชี้นำโรคที่จำเพาะมากนัก
          การตรวจหาเชื้อ เพาะแยกเชื้อ ทั้งในอาหารเลี้ยงเชื้อและสัตว์ทดลอง
          วิธีทางซีรั่มวิทยา (serology )

การป้องกัน/รักษา
          ป้องกันโดยการใช้ bivalent bacterin ซึ่งจะใช้เป็นสารละลาย ( diluent ) ของวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข และ
              โรคตับอักเสบติดต่อ
          ควบคุมกำจัดหนู ซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ
          ยาปฏิชีวนะที่ได้ผลดีคือ เพนนิซิลลิน และสเตรบโตไมซิน ให้ติดต่อกัน 1-2 สัปดาห์
          การให้สารน้ำโดยพิจารณาตามสภาพของสัตว์
          ต้องมีการเฝ้าระวังโรค เพราะว่าโรคนี้แพร่มากในฤดูฝนหรือขณะน้ำท่วม


Powered by MakeWebEasy.com