รายชื่อโรงพยาบาลสัตว์และคลีนิค

Last updated: 20 ก.ค. 2565  |  26598 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายชื่อโรงพยาบาลสัตว์และคลีนิค

โรงพยาบาลสุนัข ใกล้ฉัน

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
39 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2218-9750-1

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-8756-9

โรงพยาบาลสัตว์ เกศรี 
25/26 ม.เกศรี 2 ถ.สุขาภิบาล 3 เขตบางกะปิ กรุงเทพ 0-2373-4712,0-2377-9355
น.สพ.สุพจน์ ไพบูลย์รัตนวงศ์

โรงพยาบาลสัตว์ เจริญสุข
167 ซ.เจริญสุข (เอกมัย 5) สุขุมวิท 63 แขวงคลองเตย เขตคลองตัน กรุงเทพฯ
0-2391-9707 โทรสาร 0-2711-5276
น.สพ.เศรษฐพร เกษมสุวรรณ

โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา
1325 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
0-2530-7636-8 โทรสาร. 0-2530-7633 น.สพ.ถิรายุทธ์ โฆสิตะมงคล

โรงพยาบาลสัตว์ เอ็น.พี.
 213-215 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ใหม่ ถ.ลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพ
0-2377-5095 น.สพ.พัฒนา รัตนชินกร โทร.02-377-3764 

โรงพยาบาลสัตว์ กม.8 
39/171 ถ.รามอินทรา กม.8 จรเข้บัว บางกะปิ กรุงเทพฯ 10230
02-510-5439 สพ.ญ.สุภัทรา ศีตมโนชญ์

โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
37/7 หมู่ 3 ถนน บรมราชชนนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-887-8321-3 โทรสาร 02-448-6369

รพ.สัตว์ทองหล่อ
205/5-8 ซอยทองหล่อ (ระหว่างซอย 9 กับ11) ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-712 6301

โรงพยาบาลสัตว์ ไดร์ฟอิน 
2646-2648 ซ.ลาดพร้าว 128/2 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
0-2378-0318,fax.02-377-0311 สพ.ญ.นุศรา ไพฑูรย์วงศ์วีระ

โรงพยาบาลสัตว์ ฮันนี่ 
2651-53 ถ.ลาดพร้าว ซอย 93-95 แขวงวังทองหลาง กรุงเทพ
0-2932-3375 สพ.ญ.นฤมล พงศ์ปฎิสนธิ

สัตวแพทย์โอรุ่งเรือง
2593 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพ
02-542-0456-7 น.สพ.ชัยดำรง โอรุ่งเรือง

โรงพยาบาลสัตว์ บึงทองหลาง 
729 ม.145-47 ถ.ลาดพร้าว ซ.101 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
0-1806-3280 ,0-2370-2738 สพ.ญ.พูลทรัพย์ รุ่งนิศากร

คลีนิก เทียนชัยสัตวแพทย์
9/339 ซ.ศูนย์การค้ารามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตลาดพร้าว
02-522-1450 / 086-380-1099 น.สพ.เทียนชัย ศรีกิติกุลชัย

โรงพยาบาลสัตว์ บางกะปิ 
249 การเคหะ ซอย 3 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
0-2374-6349 สพ.ญ.ศุภมิต ธารเอี่ยม

โรงพยาบาลสัตว์ แฮปปี้แลนด์ 
37 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ
02-378-0992,0-2375-5770 สพ.ญ.สุปราณี ศรีวราภร

โรงพยาบาลสัตว์ เมตตา 
13 ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม) เขตบางกะปิ กรุงเทพ
0-2539-1444,0-2538-6176 สพ.ญ.จันทิมา โลหชิต

VET CORNER 
190 ถ.แฮปปี้แลนด์สาย 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
0-2734-3887 น.สพ.ภาสกร รัตตโอภาส

ลาดพร้าว 101 รักษาสัตว์ 
1210 ถ.ลาดพร้าว ซอย 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ
0-2370-2146,0-2370-2401 น.สพ.รักชาติ คงบุญ

คลีนิก ลาดพร้าว 130 รักษาสัตว์
64 ซ.ลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
0-2378-0042 081-837-8986

บ้านรักษ์สัตว์ 101
3312/6 ถ.ลาดพร้าว เขตบางกะปิ
02-376-0067 สพ.ญ.กฤษณี บัวเทศ

โรงพยาบาลสัตว์ หมอสุเมธ
475 ถ.นวมินทร์ (ซ.37 ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
02-733-3406/01-297-3693 น.สพ.สุเมธ คงชาตรี

โรงพยาบาลสัตว์ บ้านสัตว์เลี้ยง (นวมินทร์)
25/10 ปากซอย ม.ซื่นกมลนิเวศน์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
0-2948-8363

สัตวแพทย์ ชลิต 
20/2 ม.13 ซ.วัดคู้บอน ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
0-2943-4318 น.สพ.ชลิต โตสุขเจริญ

สถานพยาบาลสัตว์ อินทรารักษ์
50/75 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
0-2374-2034,0-1439-0060 น.สพ.จักรพล ศรีคราม

สหกรณ์รักษาสัตว์ 
4/77 ม.สหกรณ์ ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
0-2731-8966 น.สพ.ปรมะ ตันวีระ

นวลจันทร์สัตวแพทย์ 
40/371 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
0-2519-5074,0-2946-2151 สพ.ญ.ลำแพน วิบูลย์วิภา

ภูวดลสัตวแพทย์ 
51/15 หมู่บ้านเสนา 88 ซ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
0-2946-3197 06-6773257 น.สพ.ภูวดล พรหมขาวทอง

โรงพยาบาลสัตว์ นวมินทร์ 
54/21-22 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
02-944-1366-7 0-1821-1809 สพ.ญ.จีรนันท์ ชาติยานนท์

โรงพยาบาลสัตว์ ปัฐวิกรณ์ 
27/49 เยื้องทางเข้าหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ถ.สุขาภิบาล 1 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม.
01-637-9212,02-519-2546 น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม

โรงพยาบาลสัตว์ มัยลาภ 0-9134-1300 หมอวิทย์
15/15 ซ.มัยลาภ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน0-2860-1158 กด4

คลีนิก รักษาสัตว์เพ็ทส์ไอแคร์
11/35 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม
09-789-3244 0-2509-1387 สพ.ญ.ปลินธร แสงจันทร์

โรงพยาบาลสัตว์ นวลจันทร์ 
ซ.รามอินทรา 40 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
06-329-8725 0-2509-7041

คลีนิกสัตวแพทย์ เพทส์คลับ 
47/17 ซ.รพ.นวมินทร์ ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
0-2906-3849 สพ.ญ.นรรษพร แก้วมาก

สัตวแพทย์ หทัยราษฎร์ 
6/53 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
0-2906-4321 น.สพ.เวธน์ โชติจิรนันท์

ซื่อตรงสัตวแพทย์
58/20 หมู่บ้านซื่อตรง ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
0-2988-1228,01-928-2602 คุณกันยวีร์ สุวินทวงศ์

คลีนิก รักษาสัตว์นิมิตรใหม่ 02-914-6759
57/1-3 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
02-914-7788

คลินิกสวนนนท์รักษาสัตว์ 
199/187 หมู่บ้านสวนนนท์วิลล์ ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-5257165

วัฒนาสัตวแพทย์
41/387 ม.12 ถ.นวลจันทร์ (ติดวัดนวลจันทร์) คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม 10230
โทร.02-791-3804-5 เปืดบริการ 9.00-21.00น. (หยุดวันอาทิตย์)
www.wattanavet.com

ศูนย์พยาบาลสัตว์ เพ็ท แคร์
66/10-11 รามอินทรา กม 6.5 (ติดถนนใหญ่ ระหว่าง ซ 65-67) คันนายาว กทม 10230
02-9457832-3 fax 02-9457832 น.สพ.สง่า บุญโสดา

โรงพยาบาลรักษาสัตว์น้องธีร์น่ารัก
2413/874 ซ.ทินกร เขต ดินแดง
เเขวง ดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร 085-8163509

สหพัฒน์สัตวแพทย์
528/31 ม.11 ซอย ไร่หนึ่งหนองขาม
ต.หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทร 083-1103678 สพ.ญ.ณัฏฐนิชา พิมสาร

โรงพยาบาลสัตว์ โชคชัยสี่
116/25-26 ซ.โชคชัยสี่ ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ
02-933-3919 น.สพ.บุญเลิศ ปรีชาตั้งกิจ

โรงพยาบาลสัตว์ เจริญนคร
514-518 ซ.เจริญนคร 16 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
02-438-6352

คณะบุคคลสุขุมวิท 39
8 ซ.ประชัญคดี 3 ถ.สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
0-2714-7574 0-2714-7544 คุณอาร์ม คุณศิรินรัตน์ ศิลปานันทกุล

คณะบุคคลทองหล่อ 20
946/10 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ20) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
02-714-7544 แฟกซ์ 02-714-7988 คุณศิรินรัตน์ ศิลปานันทกุล

กุลพงศ์สัตวแพทย์ โทร.02-274-4642
198 ถ.ประชาอุทิศ สามเสนนอกฝั่งเหนือ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
0-2539-1211 น.สพ.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ

คลีนิกสัตวแพทย์ 4 โทร.02-591-3995
ถ.เทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ ประชานิเวศน์ 1 เขตบางเขน กรุงเทพฯ
0-2591-3995 สพ.ญ.อารยา ผลสุวรรณ

โรงพยาบาลสัตว์ เล็ก ลาดพร้าวสัตวแพทย์
679/4 ซอยลาดพร้าว 7 (ข้างโรงเรียนปานะพันธ์) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
01-929-5343, 02-511-5045 สพ.ญ.จักราภรณ์ สุวัธนะเชาว์

โรงพยาบาลสัตว์ สหัสวรรษ
827/1 ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ 02-965-1442-3

โรงพยาบาลสัตว์ ติวานนท์
142/27-28 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง
02-951-2299,02-951-3223

โรงพยาบาลสัตว์ มหานคร โทร.02-465-6653
2/16-17 ถ.เพชรเกษม เชิงสะพานนวจำเนียร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
0-2466-4663,Fax.02-891-8377 น.สพ.วรพงษ์ เตชะอาภรณ์กุล

โรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพ-นนท์ 
62/19-21 ถ.กรุงเทพ-นนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
02-965-1442-3, 02-9650243,02-965-1114-5

โรงพยาบาลสัตว์ แจ้งวัฒนะ
77/20 ถ.แจ้งวัมนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
02-980-8727-8

โรงพยาบาลสัตว์ บางกรวย
64/87-89 ม.6 (ใกล้ซอยทวีโรจน์) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย
02-883-6259,02-883-6935

โรงพยาบาลสัตว์ สามัคคี
71/189-191 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง
02-980-1118-9

โรงพยาบาลสัตว์ นครนนท์
51/31-32 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง
02-526-9306

โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
034-351-901-2 โทรสาร 034-352-041,034-351-น.สพ.วรพงษ์ วงษ์สำราญ

Powered by MakeWebEasy.com