โรคเลปโตสไปโรซีส

Last updated: 2020-04-09  |  2125 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรคเลปโตสไปโรซีส

เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์ชนิดต่างๆ และระหว่างสัตว์ไปสู่คนด้วย (zoonoses) โดยสัตว์ป่วยจะขับเชื้อออกมาทางปัสสาวะ โรคนี้รู้จักกันดีในชื่อ โรคฉี่หนู

สาเหตุ 
              เชื้อสไปโรขีด ที่ชื่อว่า Leptospira spp.

การติดต่อ 
              โดยการสัมผัสกับปัสสาวะที่ติดเชื้อโดยตรง หรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนกับปัสสาวะที่ติดเชื้อ ทางบาดแผล หรือเยื่อเมือกต่างๆ การกินเนื้อติดเชื้อ ทางระบบสืบพันธุ์ หรือผ่านรกได้

อาการ
              พบได้ตั้งแต่ไม่ปรากฏอาการ จนถึงอาการรุนแรงได้ ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบมีเลือดออก ดีซ่านและไตอักเสบ บางทีอาจพบว่าตายโดยไม่แสดงอาการ เพราะว่าเกิดตับและไตวาย

การวินิจฉัย
           ไม่มีอาการชี้นำโรคที่จำเพาะมากนัก
           การตรวจหาเชื้อ เพาะแยกเชื้อ ทั้งในอาหารเลี้ยงเชื้อและสัตว์ทดลอง
           วิธีทางซีรั่มวิทยา (serology)

การป้องกัน/รักษา
           ป้องกันโดยการใช้ bivalent bacterin ซึ่งจะใช้เป็นสารละลาย (diluent) ของวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข และ โรคตับอักเสบติดต่อ
           ควบคุมกำจัดหนู ซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ
           ยาปฏิชีวนะที่ได้ผลดีคือ เพนนิซิลลิน และสเตรบโตไมซิน ให้ติดต่อกัน 1-2 สัปดาห์
           การให้สารน้ำโดยพิจารณาตามสภาพของสัตว์
           ต้องมีการเฝ้าระวังโรค เพราะว่าโรคนี้แพร่มากในฤดูฝนหรือขณะน้ำท่วม

Powered by MakeWebEasy.com